Աջակցեք մեզ

Հարգելի՛ բարեկամներ և հայրենակիցներ,

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիային աջակցելու և կազմակերպության գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար անգնահատելի կլինի Ձեր նյութական և բարոյական օժանդակությունը, որը կօգնի` առավել ամրապնդելու և հզորացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս կառույցը։

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, միավորելով իր շուրջ Հայաստանի իրավաբանական ներուժը, տարեցտարի ընդլայնում է իր գործունեությունը՝ օժանդակելով Հայաստանի Հանրապետության կայացմանը որպես ժողովրդավարական պետություն՝ հիմնված իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության վրա:

Մասնավորապես, մեր գլխավոր նպատակներն են.

  • մարդու իրավունքների պաշտպանությունը,
  • հասարակության իրավական իրազեկության բարձրացումը և իրավունքի նկատմամբ հարգանքի հաստատումը,
  • արդյունավետ, հաշվետու և թափանցիկ կառավարման աջակցությունը,
  • իրավական կրթության զարգացումը:

Մեր գործունեությանն օժանդակելուն միտված Ձեր նվիրատվությունը կարող եք ցանկության դեպքում ուղղել ԻՀԱ-ի նվիրատվական ֆոնդ` բանկային փոխանցման միջոցով:

Շնորհակալ ենք Ձեր անգնահատելի աջակցության համար:

Բանկային հաշվեհամարներ

ՀՀ դրամով փոխանցումների համար

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

15700-24466470100 ՀՀ դրամ

15700-24466470146 Եվրո

15700-24466470101 ԱՄՆ Դոլար

Արտասահմանից Եվրոյով փոխանցումների համար

«Armenian Lawyers’ Association» NGO

Yerevan 0010, Yerevan, Republic of Armenia,

Ameriabank CJSC

Հ/Հ EURO՝ 15700-24466470146

SWIFT / BIC ARMIAM22

CORRESPONDENT BANK

Germany COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN

SWIFT COBADEFF

EUR ACCOUNT 400/8866071/00

Արտասահմանից ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների համար

« Armenian Lawyers’ Association» NGO

Yerevan 0010, Yerevan, Republic of Armenia,

Ameriabank CJSC

Հ/Հ USD՝ 15700-24466470101

SWIFT / BIC ARMIAM22

CORRESPONDENT BANK

USA CITIBANK N. A., NEW YORK

SWIFT CITIUS33

USD 36116208