Աջակցեք մեզ

Հարգելի՛ բարեկամներ և հայրենակիցներ,

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիային աջակցելու և կազմակերպության գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար անգնահատելի կլինի Ձեր նյութական և բարոյական օժանդակությունը, որը կօգնի` առավել ամրապնդելու և հզորացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս կառույցը։

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, միավորելով իր շուրջ Հայաստանի իրավաբանական ներուժը, տարեցտարի ընդլայնում է իր գործունեությունը՝ օժանդակելով Հայաստանի Հանրապետության կայացմանը որպես ժողովրդավարական պետություն՝ հիմնված իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության վրա:

Մասնավորապես, մեր գլխավոր նպատակներն են.

  • մարդու իրավունքների պաշտպանությունը,
  • հասարակության իրավական իրազեկության բարձրացումը և իրավունքի նկատմամբ հարգանքի հաստատումը,
  • արդյունավետ, հաշվետու և թափանցիկ կառավարման աջակցությունը,
  • իրավական կրթության զարգացումը:

 

 

Մեր գործունեությանն օժանդակելուն միտված Ձեր նվիրատվությունը կարող եք ցանկության դեպքում ուղղել ԻՀԱ-ի նվիրատվական ֆոնդ` բանկային փոխանցման միջոցով:

Շնորհակալ ենք Ձեր անգնահատելի աջակցության համար:

Բանկային հաշվեհամարներ

ՀՀ դրամով փոխանցումների համար

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

15700-24466470100 ՀՀ դրամ

15700-24466470146 Եվրո

15700-24466470101 ԱՄՆ Դոլար

Արտասահմանից Եվրոյով փոխանցումների համար

Հ/Հ 001-030717-102

BENEFICIARY BANK
HSBC Bank Armenia cjsc
Yerevan, Armenia
SWIFT address: MIDLAM22

CORRESPONDENT BANK
HSBC Bank plc
SWIFT address: MIDLGB22
IBAN: GB52MIDL40051539024668

Արտասահմանից ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների համար

Հ/Հ 001-030717-103

BENEFICIARY BANK
HSBC Bank Armenia cjsc
Yerevan, Armenia
SWIFT address: MIDLAM22

CORRESPONDENT BANK
HSBC Bank USA
New York US
SWIFT address: MRMDUS33
Correspondent A/C No. 000-05145-4
ABA: 021001088