ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի գրադարանը հիմնադրվել է 1997-98 թվականներին, սակայն գրադարանային ֆոնդի հիմնական համալրումը ստացել է 1999-2000 թվականներին: Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի գրադարանը բաղկացած է կենտրոնական գրասենյակի գրադարանից և մարզային գրասենյակների գրադարաններից: Գրադարանը համալրված է իրավունքի բոլոր ճյուղերը ընդգրկող գրականությամբ, այդ թվում օրենսգրքերով, օրենքների ժողովածուներով, դասագրքերով, օրենքների մեկնաբանություններով, ուսումնական ձեռնարկներով, հանրագիտարաններով և այլն: Գրադարանում առկա են նաև իրավագիտությանը հարակից գիտություններին վերաբերող գրքեր: Գրադարանը համալրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուներով գրականությամբ, և այն թարմացվում է պարբերաբար: Ներկայումս Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի գրադարանը բաղկացած է 4694 կտոր գրականությունից՝ 4323 կտոր գրքերից և 371 կտոր ամսագրերից:

 

Գրադարաններից օգտվելու կանոններ

 

Գրքերի ցանկ

 

ԻՀԱ կենտրոնական գրասենյակի գրադարան

ԻՀԱ-ի Երևանի մասնաճյուղի գրադարան

ԻՀԱ-ի Շիրակի մարզային մասնաճյուղի  գրադարան

ԻՀԱ-ի Լոռու մարզային մասնաճյուղի գրադարան

ԻՀԱ-ի Սյունիքի մարզային մասնաճյուղի գրադարան

ԻՀԱ Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղի գրադարան