12-րդ ռադիոհաղորդում նվիրված «Հանրակրթությանը»

Հակիրճ բովանդակություն. “Հանրակրթություն” ռադիոհաղորդման ընթացքում Հայաստանյան հանրակրթության վերաբերյալ պարզաբանումներ ու տեղեկատվություն տրամադրեց ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության վերահսկման բաժնի պետ Նուրիջան Մանուկյանը:
Ռադիոհաղորդում