4 ՔՀԿ ինկուբատորի մասնակից կազմակերպության անհատական խորհրդատվություն տրամադրվեց