Կարեն Զադոյանը անհատական խորհրդատվություն տրամադրեց Գեղարքունիքի մարզում գործող ՔՀԿ ինկուբատորների մասնակից ՔՀԿ-ներին