Խաչաձև՝ էլեկտրոնային գյուղատնտեսության բարելավման և զարգացման անհրաժեշտությունը․ դասընթաց քաղհասարակության ներկայացուցիչների համար