Հակակոռուպցիոն աշխատաժողով՝ «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի մարտահրավերներն ու առաջիկա անելիքները» խորագրով