Կան խնդիրներ, խոչընդոտներ, որոնք քննարկեցինք և որոշեցինք նախաձեռնական խմբով առաջարկություններ ներկայացնել․ ՀԿ ներկայացուցիչ