Հակակոռուպցիոն դպրոցի ունկնդիրները քննարկեցին կոռուպցիայի ընկալման համաթվի նոր տվյալները