Ազդարարման ինստիտուտի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների մասին քննարկում՝ ԱՆ-ում