Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում շարունակվում են ՔՀԿ կարողությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացները