«Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման գործընթացում. Եվրոմիության փորձը» ծրագիր

«Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման գործընթացում.  Եվրոմիության փորձը» ծրագիր