Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի արտաքին գնահատման հաշվետվություն

2006թ.-ի դեկտեմբերին ՀԵԻԱ-ան անցավ կազմակերպության գործունեության արտաքին գնահատում, որը իրականացվեց hոլանդական Միջեկեղեցական համագործակցության զարգացման կազմակերպություն (ICCO) ֆինասավորմամբ՝ միջազգային մոնիթորինգի և գնահատման անկախ փորձագետ Դոկտոր Դորոթի վան Բեյքելենի և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդի գնահատող/փորձագետ Կարեն Սարգսյանի կողմից:

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի արտաքին գնահատման հաշվետվություն