«Իրավաբան ուսանող» լրատու ( Թիվ 4 )

Ջեսափի ակումբի լրատու
Ջեսափի ակումբի լրատուի առաջին համարը տեղեկատվություն է տրամադրում «Ֆ. Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ» մրցույթի հիմնադրման ու զարգացման վերաբերյալ, Հայաստանում մրցույթի հիմնադիրների, հայաստանյան թիմերի՝ մրցույթում ցուցաբերած արդյունքների մասին, ինչպես նաև ներկայացնում է մրցույթի դատավորների ու մասնակիցների կարծիքները մրցույթի հայաստանյան մրցափուլի մասին: Լրատուն ընթերցողին ծանոթացնում է նաև ՀԵԻԱ-ի կողմից կազմակերպվելիք ծրագրերին: