14-րդ ռադիոհաղորդում նվիրված «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթությանը»

Հակիրճ բովանդակություն. “Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն” ռադիոհաղորդման ընթացքում Հայաստանյան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վերաբերյալ պարզաբանումներ ու տեղեկատվություն տրամադրեց ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության գիտության և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման վարչության պետ Արամ Քոսյանը:
Ռադիոհաղորդում