10-րդ ռադիոհաղորդում նվիրված «Պետպատվերի շրջանակներում ըստ սոցիալական խմբերի մատուցվող բժշկական ծառայություններին»

Հակիրճ բովանդակություն. “Պետպատվերի շրջանակներում ըստ սոցիալական խմբերի մատուցվող բժշկական ծառայությունները” ռադիոհաղորդման ընթացքում Հայաստանում պետպատվերի շրջանակներում ըստ սոցիալական խմբերի մատուցվող բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու տեղեկատվություն տրամադրեց ՀՀ պետական առողջապահական գործակալության պետ Արա Տեր-Գրիգորյանը:
Ռադիոհաղորդում