9-րդ ռադիոհաղորդում նվիրված «Պետպատվերի շրջանակներում ըստ հիվանդատեսակների մատուցվող բժշկական ծառայություններին»

Հակիրճ բովանդակություն. “Պետպատվերի շրջանակներում ըստ հիվանդատեսակների մատուցվող բժշկական ծառայությունները” ռադիոհաղորդման ընթացքում Հայաստանում պետպատվերի շրջանակներում ըստ հիվանդատեսակների մատուցվող բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու տեղեկատվություն տրամադրեց ՀՀ պետական առողջապահական գործակալության պետ Արա Տեր-Գրիգորյանը:
Ռադիոհաղորդում