Տեղի ունեցավ Երևանի ՔՀԿ ինկուբատորների մասնակիցների համար կազմակերպված վերջին դասընթացը