Համաժողով աշխատողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի խնդիրների և բարեփոխման տեսլականի վերաբերյալ