Կարևոր է ներառականությունը դիտարկել լայն իմաստով․ քննարկում Գավառի ՀԿ ներկայացուցիների հետ