Առաջարկություններ «ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի n 165-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկություններ  «ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի n 165-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ