Գավառում ՔՀԿ ինկուբատորների մասնակիցներին ներկայացվեց փաստարկված հանրային քաղաքականությունների մշակման չեխական փորձը