Փաստարկված հանրային քաղաքականությունների մշակման չեխական փորձի ներկայացումը՝ Գյումրիի ՔՀԿ ներայացուցիչների համար