Սյունիքի մարզի ՔՀԿ-ներում անհատական խորհրդատվություններ են տրվել