Շիրակի մարզում ՔՀԿ ինկուբատորների 8 մասնակից կազմակերպության անհատական խորհրդատվություն տրամադրվեց