Անհատական խորհրդատվություն տրամադրվեց Ճամբարակում գործող ՔՀԿ ինկուբատորների մասնակից ՔՀԿ-ներին