Երևանում ՔՀԿ ինկուբատորների 7 ՔՀԿ-ների անհատական խորհրդատվություն տրամադրվեց՝ հանրային քաղաքականությունների մոնիտորինգային և բարելավման ծրագրերի վերաբերյալ