Գյումրիում ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ քննարկվեցին աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության հիմնախնդիրները