ՔՀԿ ներկայացուցիչները ծանոթացել են ՏԻՄ կառավարման մարտահրավերներին ու զարգացման հեռանկարներին