Առաջարկություններ «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ

«Առաջարկություններ «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ