«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի առաջարկությունները «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի առաջարկությունները «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ