Միջնորդ վեճեր քաղաքացիների և հանրային իշխանության միջև․ քաղհասարակության ներկայացուցիչներին Լենկա Ագապի Հորա Ադեման ներկայցրել է Նիդերլանդների փորձը