Գավառի ՔՀԿ ինկուբատորի մասնակիցները քննարկեցին միջին մասնագիտական կրթության ոլորտին վերաբերող հարցեր