Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում ՔՀԿ ինկուբատորների հետ տարբեր խնդիրներ հատկորոշվեցին