ՔՀԿ ինկուբատորների համար դասընթաց անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառման թեմայով