ՔՀԿ ինկուբատորները ծանոթացան հանրային քաղաքականությունների մշտադիտարկման ոլորտի հաջողված փորձին