Հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի և երեխաների ու գենդերային զգայուն բյուջետավորման ԵՄ փորձի հիման վրա դասընթաց՝ ՔՀԿ ինկուբատորների համար