Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի հայտարարությունը

Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցը

  • Նպատակ ունենալով նպաստել կոռուպցիայից զերծ Հայաստանի ստեղծումը,
  • Առաջնային համարելով կոռուպցիայի նկատմամբ հասարակության անհանդուրժողականության ընկալման ձևավորումը, քամահրանքի և ատելության միջավայրի ստեղծումը,
  • Նկատի ունենալով հասարակության մեջ կոռուպցիայի՝ որպես հասարակության սպառնալիքի ընկալման ձևավորումը և արմատավորումը,
  • Ընդգծելով հասարակության շրջանում ազնիվ կառավարման պահանջարկի ձևավորումը,
  • Կարևորելով հակակոռուպցիոն օրենքների, այդ թվում «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումն ու կյանքի կոչումը,

հայտարարում է

մշտադիտարկում իրականացնել ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության, այդ թվում այդ նպատակով ձևավորվելիք մրցութային խորհրդի գործունեության նկատմամբ:

Կոչ է անում

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության մրցութային խորհուրդ կազմավորող Սահմանադրական դատարանի նախագահին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների, Հանրային խորհրդի և Փաստաբանների պալատի ղեկավարներին

– մրցութային խորհրդի իրենց ներկայացուցչի ընտրությունն իրականացնել նախապես սահմանված և հրապարակված չափանիշների հիման վրա, որոնք կներառեն, սակայն չեն սահմանափակվի հետևյալ չափանիշներով` հանրության կողմից ճանաչելիություն, բարոյական բարձր նկարագիր, հակակոռուպցիոն ոլորտում փորձառություն,

– մրցութային խորհրդի իրենց ներկայացուցչի ընտրությունը իրականացնել մրցութային հիմունքներով` բաց և հրապարակային ընթացակարգի հիման վրա,

– առաջիկա օրերերին հանդիպել Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի ունկնդիրների հետ՝ վերը նշված հանձնառությունները քննարկելու և իրականացնելու նպատակով:

ՀՀ Ազգային Ժողովին կոչ է անում

  • ստեղծել համապատասխան պայմաններ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մրցութային հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության ամբողջ գործընթացի թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման, ինչպես նաև հասարակության կողմից մշտադիտարկման համար:

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և Զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին կոչ է անում

  • Մշտադիտարկել և լուսաբանել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մրցութային հանձնաժողովի կազմավորման և դրա կողմից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության ողջ գործընթացը:

Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոց