70 ՔՀԿ իրազեկվեց նոր դրամաշնորհային ծրագրին դիմելու պայմաններին