Քաղհասարակության և ՊԵԿ-ի ներկայացուցիչները քննարկեցին ՀԿ-ների գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը