ՔՀԿ ինկուբատորների շրջանակում անցկացվեց առաջին հանդիպում-սեմինարը