«Հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը» դասընթաց՝ ՔՀԿ-ների համար