Օրենսդրական բոլոր փոփոխությունների մասին տեղեկացված լինելը կարևոր են․ դասընթացի մասնակից