Ներկայացվեցին ՀԿ օրենսդրության առանցքային փոփոխությունները․ դասընթացի մասնակից