Դասընթացի միջոցով հետաքրքիր էր իմանալ հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները՝ ՀԿ ոլորտում․ դասընթացի մասնակից