Մեկնարկեց Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցը