Ամերիկյան համալսարանում ավարտվեց ՔՀԿ կարողությունների զարգացմանն ուղղված 7-րդ խմբի դասընթացները