Շիրակի մարզի ՔՀԿ ներկայացուցիչներին ներկայացվեց հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունները