Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել է ՔՀԿ-ների զարգացմանն ուղղված 7-րդ խմբի դասընթացները