ՔՀԿ-ների զարգացմանն ուղղված դասընթացները պետք է շարունակական բնույթ կրեն․ դասընթացի մասնակից